SHRNUTÍ PROJEKTU

Hlavním cílem tohoto projektu je vyvinout komplexní vzdělávací program obohacenou inovativním nástrojem virtuální reality (VR)

Skrze tento program cílíme na rozšíření přesné znalosti o tom, jak používat strategie založené na aplikované behaviorální analýze (ABA) mezi absolventy VŠ a profesionály pracujícími v oblasti autismu (např. psychology, speciální pedagogy, logopedy, ergoterapeuty, podpůrné pracovníky), dále označovaných jako absolventi VŠ se zaměřením na PAS, a vyškolit skupinu těchto studentů v každé partnerské zemi v praktických strategiích založených na ABA, což zvýší jejich zaměstnatelnost.

Konkrétně se projekt zaměřuje na následující cíle:

O1: Prozkoumat kvalitu současného školení v oblasti ABA prostřednictvím terénního výzkumu.

O2: Vyvinout, pilotně otestovat a ověřit inovativní školicí model (BST ve spojení s VR) pro učitele / trenéry, kterým pomůže v jejich práci s absolventy VŠ se zaměřením na PAS.

O3: Provést místní školení pro absolventy se zaměřením na PAS, aby se profesně posunuli prostřednictvím rozvoje znalostí, dovedností a klíčových kompetencí v oblasti ABA.

O4: Propagovat a šířit výhody vědecké disciplíny Aplikované behaviorální analýzy.

Implementace:

– Terénní výzkum v partnerských zemích.

– Na základě výsledků, vypracování přizpůsobených vzdělávacích materiálů o základních principech ABA, doplněných digitálním vzdělávacím materiálem (návody a VR hra).

– Pilotní testování školicího modelu a místní výcvik pro studenty vysokých škol.

– Aktivity šíření informací o ABA, události s multiplikačním efektem. Jaké výsledky a další výstupy očekáváte od svého projektu?

Výsledky:

-Jaké výsledky a další výstupy očekáváte od svého projektu?

-Zlepšené porozumění a povědomí o autismu a existujících praktikách ABA v partnerských zemích.

-Zlepšený přístup k možnostem školení v oblasti ABA a jejich dostupnost.

-Více praktiků a pedagogů, kteří budou mít zájem o implementaci principů ABA ve své každodenní praxi.

-Více jednotlivců, kteří mají zájem o kariéru / studium v oblasti ABA.

-Zlepšení budoucích politik EU v oblasti léčby autismu.

-Digitalizace vzdělávacích procesů

-Pozitivní dopad na život lidí s poruchami autistického spektra