PROJEKTOVERSIGT

Hovedformålet med dette projekt er at udvikle et omfattende undervisningskit, der er forstærket af et innovativt VR-værktøj.

Gennem dette kit sigter vi mod at sprede præcis viden om, hvordan man bruger ABA-baserede strategier blandt højere uddannelse (HED) og fagfolk, der arbejder inden for autismeområdet (f.eks. psykologer, socialpædagoger, talepædagoger, ergoterapeuter) – herefter kaldet ASD HED-kandidater, og uddanne en gruppe af disse studerende i hvert partnerland i praktiske ABA-baserede strategier.

O1: Undersøge kvaliteten af den nuværende ABA-træning via en feltundersøgelse

O2: Udvikle, pilot teste og validere en innovativ træningsmodel (BST i forbindelse med VR) til undervisere for at hjælpe dem med at introducere ASD-kandidater i ABA.

O3: Gennemføre lokale kurser for ASD-kandidater, så de kan udvikle sig professionelt gennem viden, færdigheder og nøglekompetencer inden for ABA.

O4: Fremme og udbrede fordelene ved den videnskabelige disciplin anvendt adfærdsanalyse.

Implementering:

-Feltforskning i partnerlandene. Baseret på resultaterne udvikles skræddersyet undervisningsmateriale om grundlæggende ABA-principper, suppleret med digitalt undervisningsmateriale (tutorials og VR-spil).

-Pilotafprøvning af træningsmetoden og lokal træning for studerende på videregående uddannelser – Spredning aktiviteter

-ABA awareness kampagne , Multiplier events. Resultater: Hvilke projektresultater og andre resultater forventer du, at dit projekt vil have?

-Større forståelse og bevidsthed om autisme og om den eksisterende ABA-praksis i partnerlandene.

-Forbedret adgang til og tilgængelighed af ABA-træningsmuligheder.

-Flere praktikere og undervisere, der vil være interesserede i at implementere ABA-principper i deres daglige praksis

-Flere personer er interesserede i at forfølge en karriere/studier i ABA

-Forbedring af fremtidige EU-politikker inden for autismebehandling

Resultater

-Større forståelse og bevidsthed om autisme og om den eksisterende ABA-praksis i partnerlandene.

-Forbedret adgang til og tilgængelighed af ABA-træningsmuligheder

-flere praktikere og undervisere, der vil være interesserede i at implementere ABA-principper i deres daglige praksisser

-Flere personer er interesserede i at forfølge en karriere/studier i ABA

-forbedring af fremtidige EU-politikker inden for autismebehandling

-digitaliseringen af læringsprocesserne

-positiv indvirkning på mennesker med ASF’s liv