PARTNERE

SOSU Ostjylland

SOSU Østjylland er den næststørste social- og sundhedsskole i Danmark. Vi udbyder forskellige uddannelsesprogrammer – samt efteruddannelse af uddannet personale – til social- og sundhedsinstitutioner og til hjemmeplejen for ældre. Desuden uddanner og træner vi personale til børnepasningssektoren. Vi udbyder erhvervsuddannelser og ungdomsuddannelser, herunder EUX – kombineret gymnasium og erhvervsuddannelse samt EUD10 – 10. klasse i folkeskolen. Vi udvikler løbende innovativt pædagogisk og didaktisk undervisningsmateriale og organiserer arbejdspraksis, og vi arbejder tæt sammen med arbejdsgiverne på området. Vi har mere end 25 års erfaring med uddannelse og videreuddannelse af plejepersonale, og siden 2007 har validering af realkompetencer været en del af vores aktiviteter. Vi har omkring 150 fuldtidsansatte medarbejdere og 20 eksterne fagfolk tilknyttet vores daglige praksis. Det samlede antal elever er ca. 1000 fuldtidsstuderende og ca. 2.000 fagfolk, der allerede er ansat og deltager i kortere eller længere efteruddannelseskurser. Vores studerende er i alderen 15 til 60 år og har mere end 50 forskellige etiske og kulturelle baggrunde.

I oktober 2021 blev vores Erasmus+ projekt “TECHSenior” belønnet med EITA-prisen (European Innovative Teaching Award). EITA er et nyt politisk initiativ fra Europa-Kommissionen, der har til formål at fremhæve og belønne læreres og skolers arbejde og fremvise innovativ undervisningspraksis.


Masaryk University

Masaryk Universitet, det næststørste offentlige universitet i Tjekkiet, består af ni fakulteter med over 200 institutter og klinikker. Det blev grundlagt i 1919 og er kendt for sin stærke demokratiske etos. Universitetet har indført en tredelt gradsstruktur baseret på European Credit Transfer and Accumulation System og har ECTS-mærket. Det prioriterer lige adgang til uddannelse, Det er tydeligt i dets støttecenter for studerende med særlige behov, som er det største af sin slags i Centraleuropa. Uddannelsesfakultetet fokuserer på at uddanne lærere og vejledere til almen uddannelse og tilbyder programmer for studerende med særlige uddannelsesmæssige behov. Institute for Research in Inclusive Education (IRIE) , der er tæt knyttet til Department of Special Education, udbyder programmet Special Andragogy for voksne med særlige behov. IRIE samarbejder med institutioner og NGO’er og udfører forskning, der sigter mod evidensbaserede evidensbaseret praksis for mennesker med ASF og SEN med fokus på uddannelse, beskæftigelse, selvstændig levevis og social inklusion. De deltager i internationale projekter som ISOTIS, Family Education Programme, Positive Parenting og The “A” class, der sigter mod at forbedre uddannelses- og rådgivningstjenester for mennesker med SEND og fremme inklusion i uddannelse og på arbejdsmarkedet.


ViModo

ViModo er en forsknings- og uddannelsesorganisation på Cypern med fokus på forskning, innovation og social inklusion. inklusion. På trods af at de er nyetablerede, er deres team højt kvalificeret med omfattende erfaring inden for koordinering og implementering af europæiske projekter, især i Erasmus+ KA2. De har specialiseret sig i flere områder, herunder autisme og specialundervisning, og tilbyder træningsprogrammer og støtte til fagfolk, familier og personer med autisme og andre neurologiske udviklingsforstyrrelser. De tilbyder også undervisning i autisme og anvendt adfærdsanalyse (ABA) og udvikler evidensbaserede strategier for ledelsesstrategier. ViModo designer og leverer projekter, der forbedrer social inklusion og integration, etablerer synergier med organisationer, der støtter mennesker inden for autisme, afholder workshops om specialundervisning, deltager i seminarer om inkluderende undervisning og tilbyder onlinekurser for fagfolk, voksne, unge og lærere.


Aalborg University

Aalborg Universitet (AAU) er en dynamisk og innovativ forsknings- og uddannelsesinstitution med et stærkt fokus på lokale, regionale, nationale og internationale problemstillinger. AAU er engageret i excellence og tilbyderkvalitet på tværs af forskellige akademiske områder. Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi, med afdelinger i Aalborg, København og Esbjerg, er vært for 140 forskere og ph.d.-studerende og er involveret i adskillige nationale og internationale projekter. Det er unikt i Danmark, at kombinerer discipliner inden for arkitektur, design, medier og teknologi, og fremmer viden og kompetenceudvikling med en menneskecentreret tilgang. Det multisensoriske oplevelseslaboratorium på Aalborg Universitet i København er et af de deltagende laboratorier i projektet.


Blue Beehive

Blue Beehive er en ikke-statslig, non-profit organisation, der har til formål at fremme uddannelse og kultur gennem ikke-formel uddannelse. De tilbyder workshops om forskellige emner for unge mennesker med fokus på mangfoldighed, inklusion og social bevidsthed. De samarbejder med foreninger og Ibi Kommune om at inkludere dårligt stillede grupper i deres programmer. Blue Beehives mission omfatter at opmuntre til uddannelsesaktiviteter, fremme tværfaglig viden, styrke enkeltpersoner gennem uddannelse, fremme kultur- og sportsprojekter og forbedre digitale kompetencer. De specialiserer sig i uddannelsesmæssig innovation og teknologisk udvikling med fokus på socialt ansvar. Blue Beehive udvikler projekter relateret til kulturel udveksling, forbedring af uddannelseskompetencer, socialisering for dårligt stillede grupper og fremme af service-learning.


Sina Svetulka

Organisationens mission er at forbedre livskvaliteten for personer med autisme og deres familier ved at tilbyde uddannelse og direkte støtte samt øge bevidstheden om autismespektrumforstyrrelser. Deres vision er at fremme inklusion af mennesker med autisme i alle aspekter af samfundet. De fokuserer på handicap, autisme spektrum forstyrrelser, menneskerettigheder, uddannelse, livskvalitet og social inklusion.

Deres mål er at forbedre livskvaliteten for personer med autisme og deres familier, tilbyde behandling og uddannelse samt uddanne familier og professionelle i at arbejde med personer med autisme.

Organisationen har 10 ansatte og 55 andre medlemmer, der arbejder frivilligt på forskellige projekter. Alle medarbejdere er professionelle med erfaring i at arbejde med personer med autisme. Deres færdigheder omfatter forskning, statistisk databehandling, fortolkning, forberedelse af moduler til undervisning, træning i at arbejde med personer med særlige behov og formidlingsopgaver som logodesign og oprettelse af hjemmesider.


Donbass State Pedagogical University

Donbass State Pedagogical University, etableret i 1939, er en non-profit offentlig videregående uddannelsesinstitution institution beliggende i Slavyansk, Donetsk Oblast. Det tilbyder specialiserede fag og uddannelser og har været førende inden for uddannelse i over 80 år. Universitetet blev dannet i 2012 ved at fusionere Sloviansk State Pedagogical University og Horlivka Institute for Foreign Languages. Det består af ni fakulteter, der tilbyder en række discipliner, herunder fysik og matematik, pædagogik, fysisk kultur, filologi, specialundervisning og

humanitær og økonomisk uddannelse. Institutionen tilbyder også postgraduate- og ph.d.-studier inden for forskellige specialer. Fakultetet for specialpædagogik har især været været et vigtigt center for forskning og uddannelse i Ukraine siden 1966, med speciale i at uddanne højt kvalificerede specialister inden for specialpædagogik.