IMPLEMENTERING

IMPLEMENTERING

Projektet har til formål at bidrage til moderniseringen og internationaliseringen af de videregående uddannelser ved at udvikle en innovativ VR-baseret uddannelsesmodel for ASF-kandidater.

Gennem dette søger projektet at forbedre kvaliteten af ABA-uddannelsen og øge kandidaternes beskæftigelsesegnethed ved at udstyre dem med den nødvendige viden, færdigheder og kompetencer, der vil være relevante på et globalt jobmarked.

Brugen af VR i undervisningen har vist sig at være effektiv til at forbedre viden og færdigheder blandt fagfolk, hvilket gør det til et værdifuldt værktøj i moderniseringen af de videregående uddannelser. Ved at promovere fordelene ved anvendt adfærdsanalyse tilskynder projektet desuden til at anvende evidensbaseret praksis, der er anerkendt og anvendt internationalt.

Udviklingen af denne innovative VR-baserede træningsmodel bidrager til prioriteringen af at udvikle innovative praksisser inden for videregående uddannelse og støtter moderniseringen og internationaliseringen af videregående uddannelse.

Endelig giver projektet, ved at introducere en innovativ VR-baseret træningsmodel, en omfattende og fordybende læringsoplevelse, der gør det muligt at tilegne sig vigtig viden og praktiske færdigheder i ABA-baserede strategier.

For at nå dette mål har Projekt programmet 4 TPM (Transnationale Projektmøder):

M Transnationale Projektmøde
M1 KoM – i Danmark (SOSU
M2 TPM2 – i Spanien (Blue Beehive)
M3 LTTA – i Danmark (Aalborg Universitet)
M4 TPM3 – på Cypern (Vimodo)

Arbejdsfordelingen er også organiseret i arbejdspakker:

Arbejdspakke nr. 1


Formålet med WP1 er at skitsere de værktøjer og procedurer, der skal bruges til at overvåge et projekts fremskridt, kvalitet og resultater. Den fremhæver to hovedværktøjer: Management Handbook og Quality Assurance & Evaluation (QAE) Plan. Management Handbook giver retningslinjer for den overordnede projektledelse, mens QAE-planen fastlægger regler og procedurer for at sikre projektets kvalitet. Derudover er overvågningsforsvaret beskrevet i detaljer, herunder partnernes fremdrifts- og finansielle rapporter, rapporter om formidlingsaktiviteter, regelmæssig kommunikation, kick-off-møder, intern evaluering og QAE-rapportering. Det nævnes også, at nøglemedarbejdere fra hvert konsortiemedlem inddrages i overvågningsaktiviteter gennem projektledelses- og kvalitetssikringsudvalg

WP1 Projektledelse
A1 Online møder (SOSU)
A2 Ledelseshåndbog inklusive risikostyringsplan (SOSU)
A3 Plan for formidling af projektet (Sina Svetulka)
A4Plan for kvalitetssikring og evaluering (Donbas State University)
A5 Plan for bæredygtighed (AAU)

Arbejdspakke nr. 2


WP2 ABA-VR uddannelsespakke
WP2/A1 KoM – i Danmark (SOSU)
WP2/A2Feltforskning – Kvaliteten af nuværende ABA-træning (Sina Svetulka)
WP2/A3 Uddannelsespakke (SOSU og Masarykova univerzita)
WP2/A4 Pilottest med undervisere og trænere på videregående uddannelser (AAU)

Hovedformålet med WP2 er at vurdere kvaliteten af eksisterende ABA-træning, identificere mangler og indsamle feedback fra både deltagere og ikke-deltagere. Undersøgelsen vil fokusere på aspekter som engagement, effektivitet, praktisk implementering og tilgængelighed. Resultaterne vil blive brugt til at komme med anbefalinger til fremtidige ABA-uddannelser med det formål at forbedre deres kvalitet og tilgængelighed. Derudover nævner teksten udviklingen af en ABA-VR-træningsmodel baseret på undersøgelsens resultater og pilottestning af denne model med en lille gruppe deltagere, før der implementeres lokale træninger med studerende på videregående uddannelser. Disse specifikke mål bidrager til de overordnede projektmål (O1 og O2).

Arbejdspakke nr. 3


De primære mål for arbejdspakken inden for ABA-VR-projektet er som følger:

1. Udvikle en e-læringsplatform i SPOOC-format til fagfolk, der beskæftiger sig med autismespektrumforstyrrelser (ASF).

2. Producere 20 videotutorials, der dækker brugen af Behavioral Skills Training (BST), Virtual Reality (VR) og undervisningstilpasninger til personer med ASF.

3. Etablere et personligt læringsmiljø (PLE) for universitetsstuderende, der integreres med mindst 25 relevante digitale værktøjer.

4. Skab personlige læringsstier for eleverne ved at kombinere statiske materialer (SPOOC) med tilpassede elementer fra PLE’en.

5. Gennemfør pilotprogrammer med undervisere/trænere for at evaluere effektiviteten af de foreslåede træningsmetoder.

Disse mål er designet til at støtte de bredere mål for ABA-VR-projektet ved at inkorporere effektive metoder til at arbejde med personer med ASF. Projektet sigter mod at etablere en varig vidensbase gennem en åben e-læringsplatform i SPOOC-format, der opretholdes i mindst fem år. Derudover vil det implementere en PLE ved hjælp af gratis software som Symbaloo til at skræddersy læringsstier, fremme dynamisk læring og lette brugerinteraktion gennem fora, blogs og relevante organisationer efter SPOOC-træning.

WP3 E-læringsplatform med videotutorials
WP3/A1 e-læringsplatform (Blue Beehive)
WP3/A2 Videovejledninger (Blue Beehive)
WP3/A3 TPM2 – i Spanien (Blue Beehive)
WP3/A4 Lokal pilotaktivitet (alle partnere)

Arbejdspakke nr. 4


WP4 ABA-VR-værktø
WP4/A1 Virtual reality Værktøjsudvikling (AAU)

De specifikke mål for denne arbejdspakke er: Udvikle en VR-app, der gør det muligt for praktikanter at interagere med realistiske simuleringer af udfordrende adfærd.

Lav fire scenarier, der fremhæver de fire funktioner i adfærd (opmærksomhed, flugt, adgang til håndgribelige ting og automatisk forstærkning). Gør deltagerne i stand til at identificere adfærdsfunktionerne og anvende passende ABA-strategier til at håndtere den udfordrende adfærd.

Sikre, at VR-appen er brugervenlig, interaktiv og tilgængelig for praktikanter fra forskellige partnerlande. Disse mål bidrager til de generelle mål for ABA-VR-projektet ved at give en unik og innovativ træningsmetode til at lære fagfolk inden for ASF om ABA-principper og strategier til håndtering af udfordrende adfærd.

VR-appen vil give deltagerne mulighed for at få praktisk erfaring med at identificere adfærdens funktioner og implementere ABA-strategier i et sikkert, kontrolleret og fordybende virtuelt miljø. Denne tilgang vil hjælpe med at bygge bro mellem teori og praksis og give deltagerne praktiske færdigheder og viden, som de kan anvende i virkelige situationer.

Ved at nå målene i arbejdspakke 4 vil projektet forbedre kvaliteten af ABA-træning og øge effektiviteten hos fagfolk, der arbejder med personer med autisme og andre specialundervisningsbehov. Derudover vil VR-appen bidrage til projektets bæredygtighed ved at levere et værktøj, der kan bruges af fagfolk inden for ASF, selv efter projektets afslutning.

Arbejdspakke nr. 5


Arbejdspakke 5 (WP5) har til formål effektivt at kommunikere og udbrede projektet og dets resultater til interessenter. Specifikke mål omfatter etablering af et internationalt netværk, udvikling af en kommunikationsstrategi, at nå ud til målgrupper, fremme ABA-fordelene, påvirke autismepolitikker og øge den offentlige bevidsthed. WP5 understøtter direkte projektets mål 4 (O4). Den vil involvere målgrupper i fokusgrupper og undersøgelser, rekruttere deltagere til pilottestning og fremvise projektets effekt og kvalitet. Aktiviteterne vil løbe fra projektets start til dets afslutning.

WP5 Formidling og kommunikation
WP5/A1 ABA-bevidsthedskampagne (statslig videregående uddannelsesinstitution Donbas)
WP5/A2 Hjemmeside (Blue Beehive)
WP5/A3 ABA-VR slutkonference i partnerlande (alle partnere)
WP5/A4 Formidlingsmateriale (Sina Svetulka)
WP5/A5 Afsluttende tværnationalt møde – på Cypern (Vimodo ltd)
R RAPPORTER
R1 Partneres finansielle rapporter (for hver 6. måned)
R2 Foreløbig rapport
R3 Endelig rapport
R4 Formidlingsrapporter (fra alle partnere)
R5 Bæredygtighedsrapporter (fra alle partnere
R6 Kvalitetssikrings- og evalueringsrapport