РЕАЛІЗАЦІЯ

РЕАЛІЗАЦІЯ

Проект має на меті сприяти модернізації та інтернаціоналізації вищої освіти шляхом розробки інноваційної моделі навчання на основі віртуальної реальності для майбутніх фахівців по роботі з особами з аутизмом.

Завдяки цьому проект прагне підвищити якість підготовки фахівців з АВА та покращити можливості працевлаштування випускників, озброївши їх необхідними знаннями, навичками та компетенціями, які будуть актуальними на глобальному ринку праці.

Використання віртуальної реальності в навчанні довело свою ефективність у покращенні знань і навичок серед професіоналів, що робить її цінним інструментом модернізації вищої освіти. Крім того, популяризуючи переваги прикладного аналізу поведінки, проект заохочує впровадження науково обґрунтованих практик, які визнані та використовуються на міжнародному рівні.

Розробка цієї інноваційної моделі навчання на основі віртуальної реальності сприяє пріоритету розвитку інноваційних практик у вищій освіті та підтримує модернізацію та інтернаціоналізацію вищої освіти.

Нарешті, впроваджуючи інноваційну модель навчання на основі віртуальної реальності, проект забезпечує комплексний і захоплюючий досвід навчання, який дозволяє набути необхідних знань і практичних навичок у стратегіях, що базуються на АВА.

З цією метою Проект запланував 4 ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ ПРОЕКТНИХ ЗУСТРІЧЕЙ:

M ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ ПРОЕКТНІ ЗУСТРІЧІ
M1 KoM – в Данії (SOSU)
M2 TPM2 – в Іспанії (Blue Beehive)
M3 LTTA – в Данії (Ольборзький університет)
M4 TPM3 – на Кіпрі (Vimodo)

Розподіл роботи організовано в рамках робочих пакетів:

Робочий пакет № 1 (WP1)


Мета WP1 – окреслити інструменти та процедури, які будуть використовуватися для моніторингу прогресу, якості та результатів проекту. У ньому висвітлюються два основні інструменти: Посібник з управління та План забезпечення та оцінки якості (QAE). Посібник з управління містить настанови щодо загального управління проектом, тоді як План

забезпечення якості встановлює правила і процедури для забезпечення якості проекту. Крім того, детально описані обов’язки з моніторингу, включаючи проміжні та фінансові звіти партнерів, звіти про діяльність з розповсюдження інформації, регулярну комунікацію, початкові зустрічі, внутрішню оцінку та звітність про забезпечення якості. Також згадується про залучення ключових співробітників від кожного члена консорціуму до моніторингу через комітети з управління проектами та забезпечення якості.

WP1 Управління проектом
A1 Онлайн-наради (SOSU)
A2 Посібник з управління, включаючи План управління ризиками (SOSU)
A3 План розповсюдження проекту (Сіна Свєтулка)
A4План забезпечення якості та оцінки (Донбаський державний педагогічний університет)
A5 План сталого розвитку (Aalcorg universitet)

Робочий пакет № 2 (WP2)


WP2 Освітній пакет ABA-VR
WP2/A1 КоМ – в Данії (SOSU)
WP2/A2Польові дослідження – якість поточних тренінгів з АВА (Sina Svetulka)
WP2/A3 Освітній пакет (SOSU та Masarykova univerzita)
WP2/A4 Пілотне тестування з викладачами та тренерами ВНЗ (AAU

Основними цілями WP2 є оцінка якості існуючих тренінгів з АВА, виявлення недоліків та збір відгуків як від учасників, так від інших зацікавлених осіб. Опитування буде зосереджене на таких аспектах, як залучення, ефективність, практична реалізація та доступність. Отримані результати будуть використані для розробки рекомендацій щодо майбутніх тренінгів з АВА, спрямованих на підвищення їх якості та доступності. Крім того, в тексті згадується про розробку моделі тренінгу ABA-VR на основі результатів опитування та пілотне тестування цієї моделі з невеликою групою учасників перед проведенням місцевих тренінгів зі здобувачами закладів вищої освіти. Ці конкретні завдання сприяють досягненню загальних цілей проекту (О1 і О2).

Робочий пакет № 3 (WP3)


Основними завданнями робочого пакету в рамках проекту ABA-VR є наступні:

1. Розробити платформу електронного навчання у форматі SPOOC для майбутніх фахівців по роботі з особами з аутизмом.

2. Підготувати 20 відеоуроків, що охоплюють використання тренінгу поведінкових навичок (BST), віртуальної реальності (VR) та навчальних адаптацій для осіб з РАС.

3. Створити персональне навчальне середовище (Personal Learning Environment (PLE) для студентів університету, інтегрувавши щонайменше 25 відповідних цифрових інструментів.

4. Створити персоналізовані навчальні траєкторії для студентів, поєднуючи статичні матеріали (SPOOC) з кастомізованими елементами з PLE.

5. Провести пілотні програми з викладачами/тренерами для оцінки ефективності запропонованих методів навчання.

Ці завдання спрямовані на реалізацію основних цілей проекту ABA-VR шляхом впровадження ефективних методик роботи з особами з РАС та створення у фахівців стійкої бази знань за допомогою відкритої платформи електронного навчання у форматі SPOOC, яка буде підтримуватися щонайменше протягом п’яти років. Крім того, буде впроваджено PLE з використанням безкоштовного програмного забезпечення, такого як Symbaloo, для адаптації навчальних траєкторій, сприяння динамічному навчанню та полегшення взаємодії користувачів через форуми, блоги та відповідні організації після завершення навчання у форматі SPOOC.

WP3 Платформа електронного навчання з відеоуроками
WP3/A1 Платформа електронного навчання (Blue Beehive)
WP3/A2 Відеоуроки (Blue Beehive)
WP3/A3 TPM2 – в Іспанії (Blue Beehive)
WP3/A4 Місцева пілотна діяльність (всі партнери)

Робочий пакет № 4 (WP4)


WP4 Інструмент ABA-VR
WP4/A1 Розробка інструменту віртуальної реальності (AAU)

Конкретними цілями цього робочого пакету є розробити VR-додаток, який дозволить учасникам взаємодіяти з реалістичними симуляціями складних моделей поведінки.

Створити чотири сценарії, які висвітлюють чотири функції поведінки (увага, втеча, доступ до матеріального та автоматичного підкріплення). Надати можливість учасникам визначити функції поведінки та застосувати відповідні стратегії АВА для управління складною поведінкою.

Забезпечити зручність, інтерактивність та доступність додатку для учасників з різних країн-партнерів. Ці завдання сприяють досягненню загальних цілей проекту ABA-VR, забезпечуючи унікальний та інноваційний підхід до навчання майбутніх фахівців по роботі з особами з аутизмом принципам та стратегіям АВА для управління складною поведінкою.

VR-додаток дозволить слухачам отримати практичний досвід у визначенні функцій поведінки та впровадженні стратегій АВА в безпечному, контрольованому та захоплюючому віртуальному середовищі. Такий підхід допоможе подолати розрив між теорією та практикою, надаючи слухачам практичні навички та знання, які вони зможуть застосувати в реальних життєвих ситуаціях.

Досягнувши цілей Робочого пакету 4, проект покращить якість навчання з АВА та підвищить ефективність роботи фахівців, які працюють з людьми з аутизмом та іншими особливими освітніми потребами. Крім того, VR-додаток сприятиме сталості проекту, надаючи інструмент, яким зможуть користуватися фахівці з аутизму навіть після завершення проекту.

Робочий пакет № 5 (WP5


Робочий пакет 5 спрямований на ефективну комунікацію та поширення інформації про проект і його результати серед зацікавлених сторін. Конкретні завдання включають створення міжнародної мережі, розробку комунікаційної стратегії, охоплення цільових груп, просування переваг АВА, вплив на політику щодо аутизму та підвищення обізнаності громадськості. WP5 безпосередньо підтримує Ціль 4 проекту. Він залучатиме цільові групи до фокус-груп та опитувань, набиратиме учасників для пілотного тестування, а також демонструватиме вплив та якість проекту. Діяльність триватиме від початку проекту до його завершення.

WP5 Поширення та комунікація
WP5/A1 Кампанія з підвищення обізнаності про АВА (Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний університет”)
WP5/A2 Веб-сайт (Blue Beehive)
WP5/A3 Фінальна конференція ABA-VR в країнах-партнерах (всі партнери)
WP5/A4 Роздаткові матеріали (Sina Svetulka)
WP5/A5 Заключна транснаціональна зустріч на Кіпрі (Vimodo ltd)
R ЗВІТИ
R1 Фінансові звіти партнерів (за кожні 6 місяців)
R2 Проміжний звіт
R3 Фінальний звіт
R4 Звіти про розповсюдження (всі партнери)
R5 Звіти зі сталого розвитку (всі партнери)
R6 Звіт про забезпечення якості та оцінку