НОВОСТИ

СТРАНА-НОВОСТИ


Со задоволство ве известуваме дека успешно го спроведовме првиот состанок на нашиот проект (KoM). За време на оваа средба, се состанаа сите членови на тимот за да се постави основата на проектот, да се дискутираат целите на проектот и да се дефинираат улогите и одговорносите. Со овој состанок официјално се започна почетокот на нашата соработка, поставувајќи ја основата за успешна тимска работа и беспрекорна комуникација во следните активности на проектот. Возбудени сме за напредокот кој ќе го постигнеме заедно во месеците кои доаѓаат.